Thuis in het politiek- bestuurlijke landschap

Onze samenleving is dynamisch en aan veel verandering onderhevig. Wij stellen allemaal hoge eisen aan de overheid op het gebied van consistentie, eenvoud en slagkracht. Het accent verschuift daarbij de komende jaren steeds meer naar een participatiesamenleving. Dat vraagt om een andere benadering en een andere organisatiecultuur. Het is daarom essentieel om snel in te spelen op wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderingen in het politiek - bestuurlijke landschap.

Dit kunnen wij voor u betekenen

V&H is een samenwerkingsverband van zelfstandige adviseurs dat zich richt op dienstverlening aan overheden zoals gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.
Wij zijn gespecialiseerd op de gebieden van handhaving , openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.

Wij bieden u met het oog op allerlei nieuwe ontwikkelingen: interim dienstverlening, consultancy, juridische advisering en beleidsontwikkeling.

  • Wij luisteren goed naar uw probleem;
  • Wij kijken altijd vooruit en denken in oplossingen, zodat u altijd een stap vooruit kunt blijven;
  • Wij gaan voor frisse idee├źn en een creatieve no-nonsense aanpak!

Wat is uw managementopgave?