Beleidsontwikkeling

Hebt u een afgebakend project zoals het schrijven van een handhavingsnota, het maken van een integraal veiligheidsplan of het schrijven van nieuw ruimtelijk beleid? Wij zijn u graag van dienst. Deze beleidstukken zullen uiteraard in goed overleg met uw collega’s en met uw relevante input geschreven worden.

beleidsontwikkeling-img-1

beleidsontwikkeling-img-2