Juridisch advies

Hebt u achterstanden of moet er een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van juridische advisering of het wegwerken van juridische dossiers? Wat zijn de juridische consequenties en de risico’s van uw beslissingen? Wilt u zich laten adviseren in het ruimtelijke bestuursrecht? Ook dat kunnen wij voor u doen.

V&H adviseert over en verzorgt uw juridische handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid en het omgevingsrecht. V& H kan u ook juridisch adviseren op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht en het ruimtelijk bestuursrecht. Maar ons werkterrein is breder. Ook gemeenten die bijvoorbeeld advies willen over handhaving van de Brp en fraude zoals die kan voortvloeien uit onjuiste inschrijvingen bij het bevolkingsregister zijn bij ons aan het juiste adres. Naast de juridische aspecten hebben wij ruime ervaring met de politieke en ambtelijke advisering daaromheen.

juridisch-advies-img-1
juridisch-advies-img-2