Digitaal procederen medio 2017

Digitaal procederen wordt waarschijnlijk per 1 februari 2017 mogelijk. De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2016 de wetten aangenomen die het via internet indienen van documenten voor een rechtszaak mogelijk maken. De wetten treden op z’n vroegst 1 februari  2017 in werking; vanaf dan moeten professionele partijen stukken digitaal indienen.

De Rechtspraak heeft een planning gemaakt die op 1 februari 2017 ingaat. De digitalisering wordt gefaseerd ingevoerd. Dit houdt risico’s zo klein mogelijk en biedt de mogelijkheid pas een volgende stap te zetten als de techniek zich heeft bewezen. Voor procedures in het bestuursrecht (algemeen) zal er waarschijnlijk een begin met digitaal procederen worden gemaakt halverwege 2017. Zie ook de tijdlijn (pdf, 270,1 KB); hierin is per type rechtszaak aangegeven wanneer professionals processtukken digitaal moeten gaan indienen.

In het bestuursrecht werd al op vrijwillige basis geëxperimenteerd met digitaal stukken indienen. Dat kan, omdat het procesrecht in bestuursrecht niet veel verandert. In het civiele recht (waarin particulieren, organisaties of bedrijven onderling een conflict hebben) is dat wél het geval. Hierdoor was het nog niet mogelijk in de praktijk ervaring op te doen. Afgesproken is dat het komende half jaar wordt gebruikt om op kleine schaal te oefenen met digitaal procederen in civiele zaken.

Digitalisering van rechtspraak heeft voor juridische professionals als voordeel dat zij minder tijd kwijt zijn aan administratie en wachten op de post. Papieren dossiers zijn niet meer nodig. Partijen krijgen een digitaal dossier dat 24/7 toegankelijk is en waarmee ze elke stap in het proces kunnen volgen.

Hoger beroep en cassatie

Voor hoger beroep en cassatie in civiele zaken komt er ook een eenvoudige, digitale procedure. De belangrijkste veranderingen voor de cassatierechtspraak zijn de indiening van het cassatieberoepschrift langs elektronische weg en de digitale stukkenwisseling. De procedure begint – net als bij het hoger beroep – met de indiening van een uniforme procesinleiding.

Zie ook: Modernisering rechtspraak