Bewijs handelsvoorraad? Damoclesbeleid

Raad van state fluit rechtbank Zeeland-West- Brabant terug. Als in een woning een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen kan de burgemeester die woning tijdelijk sluiten, op grond van artikel 13b Opiumwet.  De voorraad drugs kan echter voor eigen gebruik zijn en niet voor de handel. In de jurisprudentie werd er steeds vanuit gegaan dat de bewoner van de woning moet bewijzen dat het geen handelsvoorraad betreft maar een voorraad voor eigen gebruik. Totdat…

Lees verder

Wetsvoorstel over sneller sluiten drugspanden naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat de aanpak van drugscriminaliteit verbetert, is op 21 augustus bij de Tweede Kamer ingediend. Het is de bedoeling dat burgemeesters straks panden en woningen kunnen sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur (drugslaboratorium, cocaïnewasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen. Wijziging Opiumwet  Het wetsvoorstel (Kamerstukken II, 2016/17, 34…

Lees verder

Eerste kamer hamert Wet aanpak woonoverlast af

Op 24 januari 2017 heeft de eerste kamer de Wet aanpak woonoverlast aangenomen. De wet werd als hamerstuk afgedaan. Met de Wet aanpak woonoverlast wordt de Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van artikel 151d Gemeentewet. Met deze wet kan de overlastgever een gedragsaanwijzing krijgen in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. De burgemeester kan echter die gedragsaanwijzing pas geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken.…

Lees verder

Digitaal procederen medio 2017

Digitaal procederen wordt waarschijnlijk per 1 februari 2017 mogelijk. De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2016 de wetten aangenomen die het via internet indienen van documenten voor een rechtszaak mogelijk maken. De wetten treden op z’n vroegst 1 februari  2017 in werking; vanaf dan moeten professionele partijen stukken digitaal indienen. De Rechtspraak heeft een planning gemaakt die op 1 februari 2017 ingaat. De digitalisering wordt gefaseerd ingevoerd. Dit houdt…

Lees verder

Wet Damocles, handig jurisprudentieoverzicht

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet (ook wel Wet Damocles genoemd)  kan de burgemeester panden sluiten indien daar in- of vanuit drugshandel plaatsvindt. Elk jaar worden er in Nederland op grond van dit artikel honderden (bedrijfs) panden, loodsen en woningen gesloten. Als het gaat om de handel in harddrugs, kent de rechter meestal geen genade. Maar ook bij de teelt en handel in softdrugs oordeelt de rechter meestal…

Lees verder