Wetsvoorstel over sneller sluiten drugspanden naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat de aanpak van drugscriminaliteit verbetert, is op 21 augustus bij de Tweede Kamer ingediend. Het is de bedoeling dat burgemeesters straks panden en woningen kunnen sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur (drugslaboratorium, cocaïnewasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen.

Wijziging Opiumwet 

Het wetsvoorstel (Kamerstukken II, 2016/17, 34 763, nr. 2) behelst een wijziging van de Opiumwet. Nu kunnen burgemeesters een pand alleen sluiten als daar drugs worden aangetroffen, worden verkocht of afgeleverd (artikel 13b Opiumwet). Uitbreiding van het eerste lid van artikel 13 geeft burgemeesters de bevoegdheid om ook bij het voorhanden hebben van voorwerpen of stoffen die voor het telen of bereiden van drugs bestemd zijn, tot sluiting van een pand over te gaan. Blok wil burgemeesters beter in staat stellen om de drugsproblemen effectief aan te pakken. Met de sluiting wordt namelijk een locatie weggenomen waar criminele activiteiten plaatsvinden. Daarmee wordt de criminele onderneming verstoord.

Zie ook de website van de Rijksoverheid 21 augustus 2017 en Kamerstukken II, 2016/17, 34 763, nr. 2.